יעקב ערן

נבחר כממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר