שירית אביטן-כהן

שירית אביטן-כהן מונתה לכתבת הפוליטית של העיתון 'מקור ראשון' ואתר האינטרנט שלו. לפני כן היא סיקרה את תחומי החינוך והרווחה בעיתון. אביטן-כהן בעלת תואר ראשון בתקשורת ומדעי המדינה ותואר שני ביחסים בינלאומיים מאוניברסיטת בר-אילן.