יוגב שמני

יוגב שמני מונה למנהל ממשל זמין ברשות התקשוב הממשלתי. לפני כן שימש כמנמ"ר רשות האוכלוסין וההגירה. לשמני תואר שני בלימודי משפט ותואר ראשון בכלכלה, סוציולוגיה ומדעי המדינה – שניהם מאוניברסיטת בר אילן.