איזון בין עבודה למשפחה

לנוכח מגמת הגידול בשיעורי ההשתתפות של נשים בכוח העבודה ושכיחותן ההולכת וגדלה של משפחות בעלות שני מפרנסים, רבים מן המועסקים מתמודדים כיום עם הצורך לשלב תפקידי משפחה ועבודה בעת ובעונה אחת. הניסיון להגיע לאיזון בין העבודה למשפחה עשוי לעורר בין היתר גם חוויה של קונפליקט בשילוב בין התפקידים

המחקרים מראים כי לקונפליקט העבודה-משפחה, המתייחס למצב שבו העבודה מפריעה לתפקוד המשפחתי, יש קשר לירידה ברווחה הנפשית. כמו כן נמצא קשר בינו לבין שביעות רצון נמוכה יותר מהעבודה, להיעדרות ממנה ולתחושת השחיקה. מנגד, מחקרים אחרים מלמדים שבין תפקידי העבודה והמשפחה יכולה להיות גם זיקה חיובית, כאשר הממשק החיובי שבין עבודה למשפחה מנבא שביעות רצון מהחיים ובריאות פיזית ומנטאלית.

מחקרים אחרים שנעשו בתחום המשפחה מדגישים את תפקידם המשמעותי של ההורים בעיצוב תפיסות הקריירה של ילדיהם. חוויות ומאפייני העבודה של ההורה יכולים להשפיע על אופן התנהלות חיי המשפחה כולה. עבודת ההורים עשויה לעצב את ערכי העבודה ותפיסות הילדים בנוגע לקריירה, וכן את האופן בו הילדים תופסים את השילוב והאיזון שבין העבודה למשפחה אצל הוריהם.

מחקרים שונים בחנו את תהליכי ההעברה הבין-דורית של יחסים בתוך המשפחה תוך התמקדות על יחסים בין בני זוג ועל היחסים שבין הורים לילדים. רבים מהם הצביעו על המשכיות בין דורית ועל דמיון בין דפוסי התנהגות ויחסים בין ההורים לבין היחסים המאוחרים של ילדיהם. דפוסים חיוביים אצל ההורים שימשו כבסיס להמשכיות של מודלים ויחסים טובים אצל הצאצאים ואילו דפוסים של יחסים פחות מיטיבים אליהם נחשפו בילדות, הצביעו על פיתוח קשרים והתנהגויות פחות מסתגלות בבגרות.

ילדים שנחשפו להורים המתמרנים בין ממשק העבודה למשפחה, יביעו ציפייה להיות בעצמם בעתיד חלק ממשפחה בעלת שני מפרנסים וינהגו כפי הנראה בהתאם לדפוס אליו נחשפו בבית הוריהם.

בימים אלה אנו חוקרים כיצד מודלים הוריים של איזון עבודה ומשפחה משפיעים על הדרך שבה צעירים מאזנים בעצמם בין העבודה למשפחה. צעירים רבים מספרים על הקשיים עימם נאלצו להתמודד הוריהם בבואם לאזן בין עבודה למשפחה. במצבים רבים ההורים שמרו על מודל מסורתי בו לרוב האב דאג לפרנסת המשפחה בעוד האם דאגה לצרכי הבית והילדים. למול המודל ההורי רבים מהצעירים נדרשים כיום להחזיק במודל אחר בו שני בני הזוג משלבים בין עבודה למשפחה. מצאנו כי צעירים אשר יכלו להבין בצורה טובה יותר את המורכבות עמה נדרשו הוריהם להתמודד וכן להבין את הדרך בה הם בחרו לפעול, נמצאו ככאלו אשר מצליחים לאזן בצורה טובה יותר בעצמם בין העבודה למשפחה.

תמיכת בן או בת הזוג

גורם נוסף אשר עשוי להשפיע באופן משמעותי על ממשק העבודה-משפחה מתייחס למידה שבה בן או בת הזוג משחקים תפקיד במערכת המשפחתית. מעבר למודלים ההוריים עימם מגיע האדם מבית הוריו, האיזון בין עבודה למשפחה הופך מורכב יותר כאשר השפעת בן הזוג נלקחת בחשבון. כדרך להחזיק במערכת יחסים יציבה לאורך זמן, בני הזוג אמורים לאזן בין משימות חייהם לבין המשימות של בן הזוג שלהם. לבן הזוג עשוי להיות תפקיד בהחלטות של היחיד בנוגע לקריירה, כמו גם להחלטות המשפחתיות. בני הזוג, עשויים להוות גורם שיכול לסייע בתחושת הרווחה הנפשית של היחיד ולשמש כמקור לתמיכה בהשגת המטרות של היחיד. בקרב נשים נשואות, נמצא כי תמיכה מבן הזוג קשורה לשביעות רצון גבוהה יותר ממקום העבודה, לתחושת מסוגלות גבוהה יותר וכן ליכולת טובה יותר לאזן בין תפקידי העבודה והמשפחה.

במחקר אחר בו נבחנו ההבדלים המגדריים בנוגע ליעילות התמיכה של בני זוג, נמצא כי נשים היו בעלות יכולת להיתרם ממידת התמיכה של הבעל בהן בעבודה. לעומתן הבעלים, יכלו להיתרם מתמיכת הנשים הנוגעת ללחצים של המשפחה אבל לא ביחס ללחץ מהעבודה.

ייתכן כי עבור הבעלים, חווית תמיכה של הנשים ביחס לעבודה, הדגישה את חוסר המסוגלות שלהם להתמודד בכוחות עצמם עם דרישות העבודה ועל כן עוררה כנראה תחושת קונפליקט גבוהה יותר.

התמיכה בבן הזוג דורשת לעיתים הקרבה של הצרכים האישיים לטובת צרכי האחר, דבר העשוי גם כן להוביל לקונפליקט. כדי להבין כיצד יצליחו בני הזוג לאזן את ממשק העבודה-משפחה במצב כזה, יש לקחת בחשבון גם את מידת התמיכה של בן או בת הזוג וגם את אופייה.

לאיזון העבודה עם המשפחה עשויה להיות השפעה משמעותית על בריאותו הנפשית של היחיד, על שביעות רצונו ועל תפקודו. 'המרכז לייעוץ ללימודים ולפיתוח קריירה' באוניברסיטת בר-אילן מעניק ייעוץ לבוגרי האוניברסיטה ולסטודנטים המצויים בשלבי הקריירה השונים ומבקשים לסלול את דרכם המקצועית תוך יצירת מקום גם לתפקידיהם האחרים בחיים.

אנו עדים לכך שלמודלים ההוריים ביחס לעבודה, לערכי העבודה של ההורים וכן לדרך בה ההורים איזנו בין עבודה למשפחה השפעה רבה על בחירתו של הפרט את דרכו התעסוקתית. כל אלו משפיעים על הבחירה של האדם במקצוע ובאופי העבודה בה הוא בוחר לקחת חלק. בשילוב בין תפקידי החיים השונים לעיתים אנשים נאלצים לבצע פשרות או ויתורים או להתעכב בדרך לבחירה הנכספת. בכדי להגיע להבנה מהו מסלול הקריירה הנכון, אשר לוקח בחשבון את צרכיי האישיים, כישוריי ונטיות ליבי וכן את הרקע בו אני פועל בהיבט המשפחתי והזוגי, לעיתים נדרשת התבוננות רגשית מעמיקה שמאפשרת לגעת בחלקים אלו, להכיר טוב יותר את עצמי ולבחור נכון יותר.  

*הכותבת מאור כלפון חכמיגרי- פסיכולוגית תעסוקתית מומחית, יועצת ב'מרכז לייעוץ ללימודים ולפיתוח קריירה', דוקטורנטית במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן.

 

לכתבות נוספות...

מערכת AcadeME