כנס

הנצי"ב כחובב ציון וכמחדש בעולמה של היהדות

תאריך 6/06/2017 15:30 21:30
מיקום אולם הסינאט, מרכז הקונגרסים פלדמן (301)
מארגן האירוע מרכז דהאן