כנס


תאריך 5/01/2016 09:30 18:00
מיקום בניין משפטים (306), חדר 200
מארגן האירוע הפקולטה למשפטים