כנס


תאריך 18/03/2015 09:00 19:30
מיקום בניין פלדמן (301), מרכז הקונגרסים