כנס


תאריך 5/01/2015 09:00 18:00
מיקום בניין משפטים (306), חדר סגל קומה 2
מארגן האירוע הפקולטה למשפטים