זרועות הביטחון תשע"ג

מורשה ט"ז, ניצבים ט'
משאבי אנוש