להתמצא במבוך ההלוואות

מתכננים נסיעה משפחתית לחו"ל? רכישת רכב חדש? אולי שיפוץ? הבנקים וחברות האשראי בישראל מציעים כיום ללקוחותיהם מגוון רחב של הלוואות למטרות שונות. כדי לבחור בהלוואה שהכי מתאימה לצרכים וליכולת ההחזר שלכם, חשוב להבין את ההבדלים המהותיים בין סוגי ההלוואות

 

הלוואה צמודת מדד
הריבית של הלוואה צמודת מדד היא קבועה, אך מצטרף אליה גורם משתנה שהוא המדד החודשי המתפרסם על ידי בנק ישראל אחת לחודש. מדד זה נקרא גם "מדד המחירים לצרכן" והוא מסכם למעשה את שינוי המחירים במשק בחודש שקדם לו. בהתאם לכך משתנה ההחזר החודשי בשיעור עליית המדד: לדוגמה, אם התשלום החודשי הוא 2,000 שקלים והמדד החודשי יעלה ב-1 אחוז, נידרש לשלם בחודש הבא 2,020 שקל. 

 

הלוואה בריבית קבועה
הלוואה בריבית קבועה היא הלוואה במסלול קבוע ריבית, כלומר ריבית הבסיס שנקבעה להלוואה אינה צמודה לשום מדד, וההחזר של ההלוואה ידוע מראש במדויק. הלוואות מסוג זה אינן אטרקטיביות יותר בהכרח כי אם הצפי הוא שהריבית במשק עתידה לעלות, אזי הריבית הקבועה תהיה גבוהה יותר מלכתחילה.  

 

הלוואה בריבית משתנה
הלוואה בריבית משתנה צמודה למדד אך הריבית עליה קבועה לתקופה הראשונית בלבד. לאחר מכן הריבית משתנה בתחנות זמן שנקבעו מראש - לרוב בכל שנה, בכל שנתיים, או בכל חמש שנים לאחר נטילת ההלוואה. כשלוקחים הלוואת משכנתה בריבית משתנה, יש להיות ערים לכך שבשנים הראשונות ההחזרים החודשיים יהיו נמוכים יחסית ולא ישקפו את גובה ההחזרים החודשיים שילכו ויגדלו בהמשך תקופת ההחזר של המשכנתה.

הלוואה צמודה לפריים
הלוואה צמודה לריבית פריים הינה הלוואה אשר ריבית הפריים מחושבת בה לפי שער הריבית שקבע בנק ישראל בתוספת 1.5-2 אחוזים של הבנק המלווה. הפריים המשתנה מפעם לפעם על פי החלטת בנק ישראל, מגלם את מחיר הכסף כלומר את העליות או הירידות של המחירים במשק, את האינפלציה או הדפלציה וכיוב'.

מצד אחד מסלול זה מגלם את הסיכון שבעליית שער הריבית, מצד שני יש בו יתרון של הלוואה גמישה בריבית נמוכה יחסית.

הלוואת בלון
הלוואת בלון או הלוואת גרייס לקרן היא הלוואה המפרידה בין החזר הקרן של ההלוואה והריבית שלה. השיטה מאפשרת ללווה לשלם במהלך תקופת ההלוואה את הריבית וההצמדה על הריבית בלבד. ובתום התקופה הגמישה ניתן להחזיר את הקרן. כמובן שיש תשלום מינימום להלוואת בלות. למשל תשלום מינימום של חצי שנה גם אם יוחלט להחזיר את הקרן כבר אחרי חודש. את תשלום הקרן ניתן להחזיר במספר תשלומים. הלוואה זו נקראת גם "הלוואת גישור", וקל לקבלה אם ידוע שהלווה צריך לקבל סכום כסף במועד ידוע מראש, למשל תוכנית חיסכון או קרן השתלמות או פנסיה. 

הלוואת גרייס
הלוואת גרייס או הלוואת תקופת גישור היא הלוואה בה הלווה משלם במשך תקופה שנקבעת מראש את הריבית בלבד, הקרן של ההלוואה נשארת לתקופה שנקבעה מראש עד אשר יחליט הלווה לשלמה. כך ניתן לקחת הלוואה לחמש שנים למשל ולשלם עליה ריבית חודשית, ובתום התקופה לשלם את הקרן.

הלוואת גרייס חלקית
הלוואת בולט או גרייס חלקי היא הלוואה המאפשרת ללווה לדחות את החזר הקרן לתום תקופת ההלוואה. במהלך התקופה על הלווה להחזיר את תשלומי הריבית וההצמדה, כשהקרן תוחזר לגוף בתשלום אחד.

הלוואת שפיצר
הלוואת שפיצר היא הלוואה בה הלווה משלם החל מהיום הראשון של ההלוואה את הריבית את הקרן יחד, כלומר הקרן קטנה מחדש לחודש עד שתתאפס בתום התקופה.

לכתבות נוספות...