קידום ילדי פנימיות

בשנים האחרונות גוברת בעולם המודעות לגבי חשיבותה של השכלה בבניית עתידם של ילדים ובני נוער הנמצאים במסגרות חוץ-ביתיות של פנימיות ומשפחות אומנה. בהתאם לכך, במקומות רבים בעולם נעשים כיום מאמצים רבים לקדם הכשרה מקצועית על תיכונית והשכלה גבוהה לבוגרי מסגרות אלו

יום עיון המתמקד בנושא קידום ההשכלה בקרב ילדים ובני נוער ממסגרות חוץ-ביתיות, התקיים בחסות בית הספר עבודה סוציאלית של אוניברסיטת בר-אילן, ב-10 בנובמבר. ביום העיון גם הושק קורס כללי חדש באוניברסיטת בר-אילן, שהוכתר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בתואר 'מיזם הדגל' שמטרתו לשלב את הלימודים האקדמיים בעשייה חברתית הלכה למעשה.

יוזם הקורס פרופ' רמי בנבנישתי מבית הספר לעבודה סוציאלית, אומר כי "הקורס מציג בפני הסטודנטים את הרקע העיוני הנוגע לילדים במצבי סיכון ומצוקה והשירותים שפותחו למענם ובעיקר המסגרות החוץ-ביתיות וכן מציע להם הזדמנות להתנדב ולפעול ישירות למען קידום הילדים הללו". לבד מהלימודים התיאורטיים יופנו המשתתפים בקורס לפנימיות ולמסגרות חוץ-ביתיות נוספות להתנדבות של 80-100 שעות בשנה. הם יחנכו את הילדים ובני הנוער, יהיו להם אוזן קשבת, יסייעו להם בלימודים וגם יתרמו להם מכישוריהם המיוחדים אם במוסיקה או במלאכת יד. בעיקר מצופה מהסטודנטים כי יפתחו בפני הילדים צוהר לעולם של חלומות ושאיפות שלא הכירו, שיעוררו בהם את השאיפה ללמוד ולרכוש בעצמם השכלה גבוהה בעתיד כדי שיוכלו להשתלב בחברה ולתרום בעצמם לקהילה בעתיד. ההשתתפות בקורס תזכה את הסטודנטים בנקודות זכות אקדמיות לתואר וכן במלגה בסך 2000 שקלים. 

לדברי פרופ' בנבנישתי הקורס מיועד לכל תלמידי האוניברסיטה ובעיקר למי שלומדים לתארים מתקדמים. "חשיבותו של הקורס היא בעצם השילוב של למידה באוניברסיטה עם מחויבות חברתית. כמו כן יש לו חשיבות נוספת בכך שהוא פותח בפני סטודנטים שבדרך כלל אינם חשופים לסוגיות של מצוקה את עולמם של הילדים במצבי סיכון ומצוקה ונותן להם אפשרות לראות האם הם יכולים להשתלב בתרומה לחברה בדרך של התנדבות".


ביום העיון השתתפו בין היתר ראש בית הספר פרופ' רחל דקל, סגן יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב ההשכלה הגבוהה פרופ' פייסל עזאיזה, מנהל המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער, ד"ר בני פישר ועוד גורמים נוספים העוסקים בחינוך ובטיפול בילדי פנימיות ובילדים וצעירים בסיכון. 

 

לכתבות נוספות...