מינויים חדשים

יובל רייקין

ברוך לוברט

יעקב ערן

איתמר בן מאיר

אושרה צרויה ימין

יוחנן לוקר

רווית קזס טירם

אודי ויזנר

אסי לויתין בן-עמרם

עו"ד דני ויטמן

עו"ד ברוך לוברט

אלי דפס

עו"ד אשרה גז-אייזנשטיין

דינה גלפונד

אריאל הדר

יניב דורני

רו"ח אלעד כהן

שירית אביטן-כהן

יוגב שמני

אביב קינן