מינויים חדשים

אמיר רוזן

ד"ר משה הרשקוביץ

אל"מ יריב ניר

יהלי רוטנבבג

יניב בן יוסף

אסף רמתי

אורדית מור

יובל רייקין

ברוך לוברט

יעקב ערן

איתמר בן מאיר

אושרה צרויה ימין

יוחנן לוקר

רווית קזס טירם

אודי ויזנר

אסי לויתין בן-עמרם

עו"ד דני ויטמן

עו"ד ברוך לוברט

אלי דפס

עו"ד אשרה גז-אייזנשטיין