מינויים חדשים

יוסי כהן

שי בן גרא

נתי שנהב

עו"ד יעקב קוינט

שפיק עבד

סיגל שמבירו

עו"ד יהודית תירוש גרוס

קרן חרובי שניר

מירב שגב איתן

סא"ל אלינור אוזן

מיכל כהן

אביטל רגב קיסר

עידו עמר

מיכאל פרלה

מירב בר קימא

אריאל יוצר

אריה מנדל

דנה ברן

אורית קנטרוביץ'

תא"ל במיל' אלי בן מאיר