מינויים חדשים

ליאוניד גולדין

אורן בר

רו"ח אהרון אליהו

רו"ח אבנר עופרי

רו"ח שלמה חסידים

רו"ח ציפי יוסף-סקאלר

עו"ד אהרון משניות

עו"ד יאיר חסדיאל

אייל אליעזר

סיגל רצין

אמיר גיל

רו"ח ליאת קדיש

תת גונדר רונית זר

גיורא רום

יובל סקורניק

רו"ח איתמר בן מאיר

אייל מליס

אלעד טנא

מאיר עמור

רני רוזנהיים