מינויים חדשים

עו"ד אביב שמידר

שאול גליקסברג

אמיר שי

שי מרום

יניב עמוס

אורלי חדד

איתי בר-נחום

רחל בן יצחק

ערן בר עוז

נפתלי ברזילי

יאיר רביבו

ד"ר עליזה בלוך

יוסי פרניק

ד"ר ליזי שמעוני הרשקוביץ

רמי גראור

אביטל וינברג

אסף גורן

הדר חורי קרייזר

אורנה צבי

ד"ר איריס קלירס