ברוך לוברט

מונה ליועץ משפטי של רשות שוק ההון במשרד האוצר