נח הקר

נח הקר מונה ליו"ר רשות החשמל. לפני כן כיהן כסגן הממונה על התקציבים בנושא ביטחון במשרד האנרגיה. להקר תואר ראשון בכלכלה ומדעי החברה מאוניברסיטת בר-אילן.