ד"ר שגית זילברברג-יעקובוביץ'

ד"ר שגית זילברברג-יעקובוביץ' מונתה ליושבת ראש עמותת אשנ"ב, אנשים למען שימוש נבון באינטרנט. היא מרצה לתקשורת באקדמיה, ומשמשת כיועצת אקדמית באוניברסיטה הפתוחה .לד"ר זילברברג-יעקובוביץ' תואר דוקטור מאוניברסיטת בר-אילן.