כנס בין-לאומי – ההיסטוריה הכלכלית של היהודים

הכנס הבין-לאומי השנתי של המחלקה לתולדות עם ישראל, יעסוק השנה בהיסטוריה הכלכלית של היהודים במשך הדורות: במקורותיה, במתודולוגיות ובנרטיבים שלה. הכנס יתקיים בימים רביעי וחמישי, 6-5 ביוני.

בכנס ייערכו 11 מושבים בהם יבחנו מרצים וחוקרים מאוניברסיטאות שונות מישראל ומחו"ל את ההיבטים השונים של הנושא. בין היתר יעסקו המושבים בסחר היהודי בכסף בתקופות שונות ותחת משטרים שונים, במלאכה ובתעשייה היהודית, ביחסי הגומלין בין הכלכלה למוסדות החברתיים, ביהדות וכלכלה הלכה למעשה, בעסקים יהודיים בעת החדשה ועוד.

עוד יעסוק הכנס בספרה של יו"ר הכנס, ד"ר אורלי מירון, הדן ביזמות היהודית בסלוניקי בין השנים 1912-1940 ובכלכלה אתנית.

לתכנית הכנס