כנס

מדע על הבר - הנגיפים כמחוללי מחלות
וכאמצעי לריפוי

תאריך 16/01/2018 20:00
מיקום בית הקפה גרג