כנס

היבטים חברתיים בסביבות רב-לשוניות במזרח הקדום

תאריך 15/06/2017 09:00 14:45
מיקום אולם בק (410)