אירוע

יום פתוח לכל התארים

תאריך 25/05/2017 09:00 16:00
מיקום במחלקות האוניברסיטה