אירוע

יום פתוח לכל התארים

תאריך 12/02/2017 09:00 16:00
מיקום אוניברסיטת בר-אילן, במחלקות האוניברסיטה