כנס

עיונים בחיי החברה, הכלכלה והתרבות של יהודי ארץ-ישראל ובבל

תאריך 1/02/2017 08:45 16:30
מיקום אוניברסיטת בר-אילן, אולם הסינאט, מרכז הקונגרסים פלדמן (301)