כנס

בין משפחה לירושה: על הממשק שבין דיני המשפחה לדיני הירושה

תאריך 17/01/2017 15:30 20:00
מיקום אולם מינץ (בניין 404)
מארגן האירוע מרכז רקמן