כנס

פורום מאקרו

תאריך 22/12/2016 15:30 18:30
מיקום בניין משפטים (306), חדר 200
מארגן האירוע מחלקה לכלכלה