כנס

על ילדים נפקדים וציבור שבוי: ועדות החקירה והשיח הישראלי על פרשת ילדי תימן

תאריך 20/12/2016 12:00
מיקום בניין 402 חדר 63