יום עיון

הצצה לתוך עולמה של הקהילה החרדית בישראל

מענה ייחודי להתנהגויות לא נורמטיביות

לתכנית המלאה


תאריך 20/06/2012 09:00 - 20/04/2012 14:00
מיקום בניין פלדמן (301), אולם הסינאט