כנס


תאריך 31/12/2014 08:00 18:00
מיקום בניין משפטים (306), חדר סגל קומה 2
מארגן האירוע הפקולטה למשפטים