כנס


תאריך 2/06/2014 17:00 19:00
מיקום בניין משפטים(305), אולם משפט מבוים 11
מארגן האירוע הפקולטה למשפטים