כנס


תאריך 8/04/2014 16:00 17:30
מיקום הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'
מארגן האירוע הפקולטה למשפטים