כנס


תאריך 30/04/2014 12:00 16:00
מיקום בניין 306 חדר סגל 200, קומה 2
מארגן האירוע הפקולטה למשפטים