מפגש מתעניינים

לתואר ראשון ולתארים מתקדמים בפקולטה להנדסה

תאריך 2/08/2012 16:00 20:00
מיקום בניין הנדסה (1104), אודיטוריום 42