כנס

תכניה מלאה תפורסם כשבועיים לפני הכנס

תאריך 27/02/2014 16:00 20:00
מיקום הבניין למשפט מקרקעין בניין (306) חדר סגל, קומה 2
מארגן האירוע הפקולטה למשפטים